dexyflex.ro
www.dexyflex.ro

Clientii nostri se intorc, furtunurile noastre nu

DexyFlex®‎

Acasa

CONDIȚII GENERALE ALE SOCIETĂȚII COMERCIALE “ FURTUNURI GROUP” SRL PENTRU VÂNZAREA MĂRFURILOR PRIN MAGAZINUL ELECTRONIC WWW.dexyflex.RO

 

 

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Aceste Condiții generale reglementează modalitățile și condițiile de vânzare-cumpărare a preșurilor curățătoare de intrare și alte articole, realizate prin magazinul electronic www.dexyflex.ro (denumit în continuare „magazine electronic") al societății comerciale “FURTUNURI GROUP” SRL.

1.2.Aceste Condiții generale constituie un contract de vânzare-cumpărare între “FURTUNURI GROUP” SRL cu sediul și adresa de administrare Bucuresti, Sector 5, Strada Toporasi,  Nr. 2-6, et.2-1, RC: J40/2663/2004, CUI- RO 16 165 382, denumită în continuare Vânzător și Cumpărătorii lui stăbilind în mod preliminar ordinea și condițiile la care se transferă dreptul de proprietate asupra mărfurilor vândute și plata prețul lor.

1.3. Vânzătorul subvină Cumpărătorului posibilitatea de a achiziționa bunurile oferite prin magazinul electronic prin plasarea unei comenzi și plata prețului respectiv, la respectarea prezentelor Condiții generale.

1.4. Contractul de vânzare-cumpărare între Vânzător și Cumpărător se consideră încheiat din momentul confirmării comenzii făcute de către Cumpărător, iar la plasarea unei comenzi pentru mărfuri care nu sunt disponibile contractul se consideră încheiat din momentul plății prețului mărfii.

 

2. CONCEPTE

2. Pentru scopul acestor Condiții generale următorii concenpte sunt folosite cu următoarea semnificație:

2.1. „Magazin electronic" este un web site cu următoarea adresă electronică www.dexyflex.ro de e-commerce, care este o platformă pentru vânzarea mărfurilor de la distanță, care urmează să fie livrate la comandarea lor explicită din partea Cumpărătorului.

2.2. „Client magazinului electronic” (denumit în continuare „cumpărător”) este orice persoană fizică sau juridical care desfășoară activități reale în magazinul electronic care vizează achiziționarea unor mărfuri;

2.3. „Marfă” înseamnă oricare dintre articolele oferite în magazinul electronic, care este descris prin caracteristicile sale de bază, poze și prețul de vânzare.

 

3. COMANDA DE CUMPĂRARE

3.1. Fiecare comandă de cumpărate prin magazinul electronic se depune și se efectuează în conformitate cu Condițiile generale. În caz de litigiu a cărei voință este de a fi legată cu textul acestor Condiții generale, pentru parte contractantă este considerată persoana, care a făcut comanda și/sau a plătit prețul marfei de cumpărare la comanda unor mărfuri indisponibile.

3.2. Cumpărătorul plasează comanda prin completarea unui formular eletronic, în care urmează în mod obligatoriu să fie indicate: adresa de livrare, adresa de email și telefon de contact.

3.3. Vânzătorul nu garantează disponibilitatea articolelor comandate. În caz de imposibilitatea să-și desfășoare obligațiile care îi revin prin motivul că nu dispune de mărfurile comandate sau nu le poate produce în timp rezonabil, Vânzătorul se obligă în termen de 7 /șapte/ zile lucrătoare de la primirea comenzii să informeze Cumpărătorul de acest lucru la adresa de email sau numărul de telefon indicate de către acesta.

3.4. Pentru mărfuri nedisponibile Vânzătorul stabilește un alt termen de livrare decât cel de p. 4.2. din acestor Condiții generale, care Cumpărătorul poate accepta sau refuza.

3.5. Vânzătorul confirmă comanda făcută de Cumpărător prin trimiterea unui e-mail către adresa de email indicată de Cumpărător în formularul electronic de comandă.

3.6. Vânzătorul nu este obligat prin comenzi făcute de către Cumpărător. Cele din urmă sunt obligatorii pentru Vânzător atunci când valoarea comenzii este plătită în întegime din partea Cumpărătorului.

3.7. La momentul desfășurării comenzii Cumpărătorul își exprimă acordul necondiționat cu aceste Condiții generale, printr-o anexă specială, iar anume: prin bifarea casetei „Accept Condițiile generale de vânzarea mărfurilor prin acest magazin electronic și declar, că am împlinit 18 ani ”, prin care Cumpărătorul face o declarație elecronică în sensul Legii documentului electronic și a semnăturii electronice, prin care declară că este familiarizat cu aceste Condiții generale, le acceptă necondionat, fără restricții și/sau obiecții și se obligă să le respecte. Ca acord cu aceste Condiții generale va fi considerată și acțiunea de plasarea unei comenzi de achiziționarea unei mărfi din partea Cumpărătorului.

3.8. Prin acceptarea prezentelor Condiții generale, Cumpărătorul își dă consimțământul expres să primească notificări comerciale prin email.

3.9. Vânzătorul își rezervă dreptul de a restricționa vânzarea anumitor articole prezentate în magazinul electronic www.dexyflex.ro

 

4. LIVRARE

4.1. Cumpărătorul este obligat să indice în formularul electronic de livrare următoarele date: nume și prenume / numele societății Cumpărătorului sau al persoanei care va ia livrarea, adresa exactă de livrare, inclusiv: stradă, număr (în caz ca sunt disponibile și bloc, intrarea, etaj, apartament), codul poștal al localității, denumirea localității, telefon, adresa de email pentru feedback.

4.2. În caz că marfa comandată este disponibilă, aceasta este livrată la adresa de livrare indicată de către Cumpărător în termen de 7 /șapte/ zile lucrătoare, cu excepția cazurilor după p. 3.4. din aceste Condiții generale.

4.3. Termenul în punctul precedent începe din momentul când marfa este plătită, cu excepția cazurilor când pentru marfa specifică este indicat că plata este posibilă în numerar. În caz că există o posibilitate și Cumpărătorul alege plată în numerar, termenul începe să curgă din momentul confirmării comenzii.

4.4. Livrarea se face prin intermediul serviciilor unei societății de curierat și este platită de către Cumpărător.

4.5. Când există o posibilitate și alegere din partea Cumpărătorului – plata în numerar, costurile societăți de curierat la incasarea banilor sunt la cheltuiala Cumpărătorului.

4.6. Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza livrarea unei comenzi confirmate dacă modul de livrare este de obiectiv dificil. În acest caz, dacă la o anumită comandă a fost facută deja plată din partea Cumpărătorului, Vânzătorul pe propria sa cheltuială trebuie să ramburseze suma plătită Cumpărătorului.

4.7. Încărcarea și descărcarea la livrare nu sunt responsabilitatea sau răspunderea nici Vânzătorului nici curieratului, iar a destinatarului.

4.8. Obligația de livrarea mărfurilor se va considera îndeplinită cu livrarea mărfurilor la clădirea unde se află adresa de livrare indicată în formularul de livrare.

4.9. În absența unei persoane care să primească pachetul în timpul lucrător la adresa de livrare indicată de către Cumpărător, Vânzătorul va face toate eforturile pentru a contacta Cumpărătorul la numărul de telefon dat. În cazul în care o astfel de conexiune nu poate fi desfășurată deoarece Cumpărătorul nu răspunde la apeluri sau telefonul este oprit, precum și la un număr de telefon indicat incorect de către Cumpărător, pentru livrarea pachetului se va proceda în conformitate cu termenii și condițiile de livrare a pachetelor ale societății de curierat.

4.10. Când este indicată o adresă și/sau un număr de telefon incomplete, incorecte sau greșite la depunerea comenzii, cea din urmă se consideră nulă și nici o obligație pentru îndeplinirea ei nu există pentru Vânzător.      

4.11. În cazul în care Cumpărătorul indică ca o metodă de plată – un transfer bancar, un card de credit sau debit sau o altă metodă de plată, și nu face o astfel de plată, atunci nici o obligație de livrare a mărfurilor comandate nu există pentru Vânzător.

4.12. În cazul în care Cumpărătorul a indicat că plata se va face prin numerar, dar aceasta a fost respinsă după ce i-a fost dată o posibilitate, atunci nici o obligație de livrare a mărfurilor nu există pentru Vânzător.

 

5. LIVRAREA MĂRFURILOR

5.1. Mărfurile vor fi transmise către Cumpărător sau către o parte terță, care primește și recunoaște primirea acestora din numele Cumpărătorului, prin semnarea documentelor însoțitoare ale mărfurilor.

5.2. În cazul în care Cumpărătorul nu este găsit în perioada de livrare la adresa indicată de către el sau nu sunt asigurate acces și condiții pentru livrarea mărfurilor în această perioadă și aceasta duce la imposibilitatea livrării mărfurilor, prin nici o vină a Vânzătorului, cel din urmă se eliberează din obligația sa de a livra mărfurile comandate.

5.3.La livrarea „COD”, marfa va fi livrata numai după plata de către Cumpărător /sau un alt destinatar/ în numerar a sumei după COD-ului indicată pe foaia de parcurs care insoțește pachet.

 

6. PREȚURI ȘI PLATĂ

6.1. Prețurile articolelor în magazinul electronic sunt enumerate în mod corespunzător în cutii, care conțin informații cu privire la aceste articole. Prețurile sunt listate în EUR și RON cu TVA inclusă, calculate la cursul de vânzare pentru EUR a lui Raiffeisenbank Romania la acest moment. Prețurile sunt pentru o singură cantitate și prețul nu include valoarea costului de livrare și costul serviciilor de colectarea banilor în numerar.

6.2. Prețul de livrare, prețul de colectare a banilor la livrere cu numerar se plătește de către Cumpărător în conformitate cu tariful societății de curierat.

6.3. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica prețurile articolelor în orice moment. La o comandă confirmată din partea Vânzătorului, prețul acestui/acestor articol/articole acestei comenzi nu va fi schimbat în timpul de la confirmarea comenzii până la desfășurarea plății în termenul prevăzut la p. 6.11. mai jos.

6.4. Orice reduceri comerciale asupra articolelor nu se referă la articole, care sunt la promoție sau de vânzare.

6.5. Plata achizițiilor făcute în magazinul electronic se efectuează prin intermediul opțiunilor de plată oferite pe el.

6.6. Vânzătorul își rezervă dreptul de a folosi și alte metode de plată sau să limite modurile de plată ale achizițiilor efectuate pentru toate sau pentru o parte din articolele oferite.

6.7. Plata tuturor produselor oferite în magazinul electronic se desfășoară la comandarea lor, cu excepția cazurilor în care pentru articolul respectiv este indicat explicit că există o posibilitate de a fi plătit cu numerar.

6.8. Plata prețului mărfurilor în magazinul electronic se face numai cu acordul Cumpărătorului și eșecul din partea lui să plătească valoarea comenzii rezultă în Vânzătorul având dreptul de a refuza să încheie un contract de vânzare-cumpărare și livrarea celor comandate.

6.9. Plata tuturor produselor oferite în magazinul electronic nu va fi tratată ca plata în avans.

6.10. Cumpărătorul este de acord că acțiunea de plata în avans a unei mărfi, când aceasta există, se va considera un acord expres de efectuare a plății în avans al acestuia.

6.11. La o metodă de plată selectată în afară de magazinul electronic, Cumpărătorul urmează să plătească suma datorată în termen de 7 (șapte) zile lucrătoare după confirmarea comenzii din partea Vânzătorului. Dacă în termenul indicat în propoziția anterioară în contul bancar al Vânzătorului nu intră suma datorată a comenzii respective, Vânzătorul consideră că Cumpărătorul renunță comanda și anulează comanda pe motive de „transfer nu a fost primit".     

 

7.  EXAMINAREA MĂRFURILOR. GARANȚII. RECLAMAȚII

7.1. La primirea mărfurilor Cumpărătorul este obligat să le examine imediat, dacă constată defecte evidente și/sau lipsa oricărora dintre accesoriile însoțitoare, să informeze persoana, care face livrarea. În acest caz se întocmește un proces-verbal de constatare în două exemplare identice, care se vor semna de către destinatar și de către reprezentantul firmei de curierat. În proces-verbal urmează obligatoriu să fie descrise defectele evidente.

7.2. În cazul în care Cumpărătorul nu reușește să facă reclamație la timp sau chiar și dacă reușește să facă una, dar nu semneze un proces-verbal de constatare după p. 7.1., acesta pierde dreptul de a pretinde mai târziu că marfa a fost livrată cu defecte evidente și/sau lipsa oricărora dintre accesoriile însoțitoare.

7.3. Reclamațiile mărfurilor achiziționate prin magazinul electronic se fac în conformitate cu normele Legii № 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii. Adresa de plângeri: Oficiul Postal 1, c.p.3, Brasov , Telefon de contact: +40 755 618 618, Email clienți: sales@dexyflex.ro

7.4. Cumpărătorul este obligat să examine mărfurile în termen de 10 zile de la primirea lor și dacă nu corespund cerințelor să notifice imediat Vânzătorul. Dacă Cumpărătorul nu face astfel, mărfurile se consideră definitiv aprobate.

7.5. Mărfurile vândute de către Vânzător sunt însoțite de un certificat de conformitate și un certificat de garanție de către producătorii.

7.6. Vânzătorul declară că dispune cu toate documentele necesare în legătură cu vânzările mărfurilor făcute de el în conformitate cu Legea 608/2001 și Legea 449/2003.

7.7. Vânzătorul dă, dacă sunt solicitate de către Cumpărător, certificate și documente referitoare la mărfurile văndute de către el, în conformitate cu legislația romănescă aplicabilă la momentul vânzării, inclusiv o declarație de conformitate a mărfurilor vândute cu cele ale producătorului respectiv și un certificat de garanție.

7.8. Vânzătorul declară și garantează că mărfurile vândute de către el nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului în cazul în care acestea sunt instalate, utilizate, întreținute sau furnizate, după caz, în conformitate cu scopul lor.

7.9. O reclamație urmează să se depună în scris, să conțină o dată necesară pentru identificarea mărfurilor, un document de livrare, numărul facturii cu care a fost livrată marfa respectivă și cu o descriere exactă a naturii defectelor pretinse și este sub rezerva aprobării după stabilirea faptului că apariția lor nu se datorează încărcării proaste, a transportării, a depozitării sau a unei utilizări incorecte din partea Cumpărătorului.

7.10. Cumpărătorul pierde dreptul de a reclama:

-   în ceea ce privește defectele care pot fi văzute la o vedere obișnuită a produsului (inclusiv și cele pe ambalaj) din momentul în care acceptă mărfurilor;

-  la fiecare amestec, prelucrare, utilizare sau reambalare a mărfurilor, care se consideră un semn necondiționat al acceptării lor.

7.11. Toate reclamațiile și garanțiile sunt excluse după ce Cumpărătorul vinde mărfurile unei părți terțe.

7.12. Vânzătorul nu este responsabil pentru utilizarea necorespunzătoare a produselor, efectuarea unor teste cu acestea și fabricarea unor articole din acestea.

7.13. Valabilitatea reclamațiilor formulate va fi evaluată de către Vânzător pe baza probelor prezentate sau în vederea directă a mărfurilor reclamate.

7.14. Cumpărătorul este obligat să păstreze mărfurile primite, să asigure păstrarea calității și a siguranței lor.

7.15. Vânzătorul nu este răspunzător pentru costurile, care Cumpărătorul a făcut la achiziționarea mărfurilor.

7.16. În cazul în care reclamația este respectată, Vânzătorul poate oferi înlocuirea cu mărfurile de calitate la propria sa cheltuială sau reducerea prețului care nu depășește 10 % /zece la sută/ din valoarea contractată a mărfurilor.

7.17. Abateri în cantitate, calitate mici, obișnuite în relații de afaceri sau tehnic inevitabile nu pot fi reclamate.

7.18. Orice altă răspundere a Vânzătorului, cu excepția răspunderea de reclamație angajată după ordinea de maj sus, este exclusă conform acestor Condiții generale.

 

8. RETURNAREA UNOR ARTICOLE ACHIZIȚIONATE DIN MAGAZINUL ELECTRONIC.

8.1. Într-un termen de 10 (zece) zile lucrătoare, de la data de livrare a mărfii, un Cumpărător, care este o persoană fizică și a primit mărfurile achiziționate de la magazinul electronic printr-o firmă de curierat are dreptul să returneze mărfurile achiziționate fără penalități și fără indicarea unei cause, respectând restricțiile art.-ului 10 din OG 130/2000.

8.2. În cazul în care Cumpărătorul își exercită drepturile în temeiul articolului precedent, urmează să trimită o declarație de refuz din contractului încheiat către Vânzător și să returne marfa pe propria sa cheltuială cu întregimea intactă,  complet ambalată, împreună cu toate documentele însoțitoare, fără orice defecte interne sau externe, în ambalajul original al producătorului, costurile de returnare a mărfurilor fiind suportate de către Cumpărător. În cazul în care mărfurile sunt returnate în stare, în care nu mai pot fi vândute ca produse noi, Vânzătorul își rezervă dreptul de a cere o taxă pentru aducerea mărfurilor returnate în starea inițială (dacă este posibil) sau acoperirea diferenței de preț, rezultată din vânzarea mărfurilor ca second hand sau la cererea Cumpărătorului, Vânzătorul îi va trimite un produs nou. În acest caz costurile de livrare sunt suportate de către Cumpărător. În cazul în care Cumpărătorul nu respectă condițiile de mai sus, Vânzătorul are dreptul de a refuza rezilierea contractului încheiat.

8.3. Declarația în temeiul art. 8.2  urmează să fie trimisă la adresa indicată pe pagina de contact de pe prezentul site.

8.4. Vânzătorul este obligat să ramburseze Cumpărătorului prețul de vânzare plătit de către el în dimensiunea integrală nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile, de la data, la care Cumpărătorul și-a exercitat dreptul în temeiul art.-ului 8.2.

 

9. DISPOZIȚII FINALE

9.1. Vânzătorul se va strădui informațiile în magazinul electronic să se mențină întotdeauna corecte și actuale, informații exacte putând fi obținute la telefoanele listate pe pagina de contact de pe prezentul site.

9.2. Sunt posibile discrepanțe în nuanțele culorilor materialului fotografic pe site-ul magazinului electronic și nuanțele reale ale culorilor produselor.

9.3. Vânzătorul nu garantează că accesul la magazinul electronic va fi neîntrerupt, la timp, sigur și fără erori, atâta vreme cât acest lucru depășește capacitatea, controlul și voința Vânzătorului.

9.4. Vânzătorul garantează inviolabilitatea informațiilor conținând date cu caracter personal furnizate de către Cumpărătorii. Dezvăluirea este posibilă numai atunci când informațiile sunt solicitate de către organele de stat sau de funcționării autorizate prin lege de a solicita și colecta informații care conțin date cu character personal și care fac obiectul ordonanței. Prin acceptarea acestor Condiții generale, Cumpărătorul își dă acordul nedeterminat și necondițional în mod expres datele personale furnizate de către el să fie colectate, stocate, prelucrate și utilizate de către Vânzător în scopul contractului de vânzare-cumpărare și de livrare a mărfurilor comandate prin magazinul electronic.

9.5. Vânzătorul nu este răspunzător pentru neîndeplinirea, cauzată de către forța majoră (calamități naturale, tulburări sociale, act al unui organ municipal sau de stat, etc.). Îndeplinirea obligațiilor se va suspenda în perioada de forța majoră.

9.6. Aceste Condiții generale intră în vigoare de la publicarea lor. Vânzătorul își rezervă dreptul în orice moment să facă modificări ale acestor Condiții generale. Modificările făcute intră în vigoare de la data publicării lor pe acest Intenet site și nu se referă la comenzile confirmate, încheiate înainte de acest moment.

9.7. Pentru orice litigiu cu privire la existența și funcționarea a acestor Condiții generale sau în legătură cu încălcarea lor, inclusiv dispute și dizacorduri cu privire la validitatea, interpretarea, îndeplinirea sau neîndeplinirea lor, precum și pentru toate chestiile, nestabilite în Condițiile generale se vor aplica dispozițiile legislației civile și celei comerciale a Republicii România, părțile stabilind relațiile sale printr-un acord. La lipsa unui acord, litigiu se va adresa pentru rezolvare către Tribunalul județean din București.

 

Prezentele „Condiții generale ale societății comerciale „FURTUNURI GROUP” SRL pentru vânzarea mărfurilor prin magazinul electronic www.dexyflex.ro“ sunt adoptate cu decizia Consiliului administrativ al societății comerciale “FURTUNURI GROUP” SRL din 10.01.2019.

 

 

 


Share:
Print